Napoleon v českých zemích – požehnání nebo pohroma?

Byl císař Napoleon Bonaparte geniálním vojevůdcem nebo spíše jen mužem, který pouze prahnul po moci? Možná dostal do vínku od každé této vlastnosti plnou dávku. O jeho životě byly napsány stovky knih. Některé jeho skutky chválí, některé naopak.
§  Co je však jisté a na čem se většinou všichni spisovatelé shodují, je to, že jeho mozek byl vojensky geniální.
armáda při střelbě

Napoleonse stal nejdůležitější osobou francouzské politiky už ve svých sedmadvaceti letech, kdy měl za sebou vítězné tažení do Itálie. O tři roky později se mu celkem snadno podařil státní převrat.
–         Jak tohoto vojevůdce vnímali naši předkové v Rakousko-Uhersku?
–         Dalo by se říci, že asi rozporuplně.
–         Ale vzhledem k válečným útrapám ho obyčejný lid příliš v lásce neměl.
Proč se tedy stále v Čechách tato osobnost připomíná?Proč každoročně probíhají rekonstrukce jeho válečných tažení?
napoleon na schodech

Je to většinou jen hra na vojáky

Zlom ve vnímání jeho osoby nastal po první světové válce. První republika měla přátelské kontakty s Francií a Napoleon byl zkrátka představitelem kultury spřáteleného národa. Lidé v tehdejším Československu nechápali vítězství Napoleona na počátku devatenáctého století jako prohru českého národa.
§  Napoleon přeci porazil nenáviděné Rakousko-Uhersko.
Začal být zkrátka sympatický. Současnou popularitu vysvětlují historikové tím, že je to prostě i trochu otázka módy. Napoleonské války se staly atraktivním tématem. Proto pánové rádi oblékají stejnokroje francouzské armády a poslušně pochodují za představitelem císaře Napoleona Bonaparte. Mnohdy o událostech, které se skutečně staly, mnoho nevědí a jen se baví.
maska obličeje
–         Možná by kult Bonapartův vzal u nich trochu za své, kdyby se dozvěděli, že slavný vojevůdce chtěl české země rozdělit a jednu část připojit k Sasku a druhou k Bavorsku.
–         Tudíž, český národ by šel z bláta do louže.