Jedna kancelář, více pohledů

Trend open space kanceláří do Česka dorazil už před dvaceti lety. Majitelé společností a firem si nápad nemohou vynachválit, očekávají vyšší efektivitu a výkonnost týmu. Šetří jim místo i energie, poskytuje přehled o pracovním nasazení.
Jeden velký pracovní prostor, kde dochází k nepřetržité komunikaci mezi zaměstnanci, neustálému informačnímu proudu, všichni jsou v centru dění, vidí všechno a jsou viděni. V odvětvích, kde se pracuje s rychle se měnícími informacemi je open space vítaný a velmi přínosný.
Přestávka v práci
KOMUNIKACE
Redukce „ztracených“ či dlouho nezodpovězených emailů. Rychlejší a efektivnější výměna dat a informací. Nadřízení, vedoucí týmů, kolegové mají možnost přímo úkolovat a chtít okamžité reakce, řešit danou záležitost bez zbytečných prodlev, zapojit se do řešení a brainstormingu. Jenomže nové studie ukázaly nové poznatky. Domněnka zvýšené osobní vzájemné a hlavně efektivnější komunikace mezi kolegy je vyvrácena přesně opačným účinkem. Snižuje se až o 70 procent.
Firemní komunikátor ve formě interního chatu se hojně využívá v různých firmách a společnostech. Při společné kanceláři paradoxně ještě víc. Stejně tak se zde zvyšuje použití emailové komunikace.
SOUKROMÍ
Ztráta soukromí a klidu. Ne každý se v rušném prostředí dokáže soustředit. Neustálé vyrušování kolegů i nadřízených naruší tok myšlenek, koncentraci, sled naplánovaných dílčích úkolů. V důsledku toho dochází ve většině případů k poklesu výkonu.
Open space kancelář
Řešením a pomocí k alespoň částečné izolaci se nabízí nábytek, přepážky, zeleň. V tomto prostředí je velmi důležité dělat si přestávky. Ve větších společnostech bývají součástí odpočinkové místnosti. Otázkou je, zda je možné dát si opravdu pohov, vypnout na chvíli a být především o samotě.
Najít správnou teplotu pro všechny zaměstnance v místnosti není jednoduché. V otevřeném prostředí se větší měrou roznáší nemoci.
SOS SYNDROM
Teplotní nepohoda, obtížná koncentrace, drobnohled může vyústit až ve fyzické obtíže. Bolest hlavy, spánkové poruchy, zvýšený krevní tlak, zažívací potíže, únava, změny nálad. Žádné léky nepomůžou. Syndrom Open Space je lékaři zařazen mezi civilizační choroby a rozhodně by se neměl podceňovat.
KOMPROMIS
Dobré pracovní místo není samozřejmostí a ne každý jej může hned najít. Sepsání pravidel chování s důsledným dodržováním, tolerance, ohleduplnost, to by mohla být cesta jak open space, z pohledu pracovníka, lépe zvládnout. Firmy dokáží ocenit kvalitní tým. Z tohoto důvodu určitě existuje prostor k vyjednávání o lepších podmínkách pro všechny strany.