Ne každá úspora se vyplatí

Pořídit si internetovou stránku je přinejmenším pro podnikatele důležitý počin. Protože kde jinde by se o nich veřejnost a tedy i potenciální klienti dozvěděli, nesídlí-li na téže ulici nebo ještě tak v témže městě, že? Je třeba vystoupit ze stínu a dát všem široko daleko vědět, že tu jsem a něco nabízím.
Podnikatel si tak nějakou tu stránku pořídí. Ovšem poté by ještě neměl ani zdaleka usnout na vavřínech. Měl by do této i nadále investovat.podnikání.jpg
Že je zřízení takové webové stránky dostačující? Že je jedním z prvních a nejdůležitějších úkolů podnikatele v maximální možné míře snižovat provozní náklady a tudíž se bez optimalizace www stránek obejde?
Vězte, že se jedná o zcela mylný názor a o šetření na nepravém místě. Protože je samozřejmé, že takováto optimalizace není zadarmo, že se na ni musí vynaložit nějaké ty peníze, ovšem jde o výdaje, které jsou nezbytné a které se určitě vrátí v podobě zisků, jež taková kvalitní stránka zprostředkuje.
Neoptimalizovaná stránka má totiž ten problém, že nebývá zrovna ideální pro internetové vyhledávače. A pokud se někdo někde pokusí nalézt na síti to, co se prezentuje i na této stránce, předběhnou tuto a tím i našeho neznalého či liknavého podnikatele možná desítky, možná stovky, možná tisíce a možná dokonce i miliony odkazů jiných.url adrsa.jpg
A ten, kdo tu právě hledá? Otevře prvních pár odkazů, jež mu vyhledávač nabídne, a ty ostatní už přesně podle očekávání ignoruje. Nikdo totiž nedokáže přečíst vše, co se na internetu nabízí, a sesumírovat si to v hlavě. To vlastně ani vyhledávače se svými pravidly dokonale nesvedou… a klidně ‚pohřbí‘ i tu nejlepší neaktualizovanou stránku.
A má-li se stránka našeho podnikatele dostat právě tam, kde ji všichni pátrající najdou, je nevyhnutelná její soustavná optimalizace.
Protože jen v takovém případě ona stránka slouží svému účelu, jen v takovém případě neskončí někde mezi pomyslným internetovým smetím.