Co to je podnikový informační systém?

Podnikový informační systém, jeho zkratka je PIS, je informační systém, který organizace používají k podpoře řízení a k optimální spolupráci všech jejich dispozičních podnikových zdrojů a prací za účelem za účelem zvýšit celkovou výkonnost jednotlivých pracovních procesů a jiných. S kvalitním podnikovým informačním systémem přišla firma .

ERP systémy

ERP je zkratkou od Enterprise Resource Planning neboli v češtině podnikové plánování zdrojů. Takto se označují všechny informační systémy, které zastřešují spojení všech důležitých podnikových procesů. Označení „ERP systém“ se často používá pro označení podnikového informačního systému jako takového. ERP systémy často nabízejí možnost sdílení dat a dokumentů mezi pracovníky a s tím souvisí i nastavení práv oprávnění jednotlivých zaměstnanců pro vstup do systému. Dále také umožňuje standardizaci všech výkonů v celém podniku, zpřístupňování informací a vytváření reportů v reálném čase.

notebook a kafé

Jak funguje ERP

ERP software ve svých aplikacích pro různé útvary organizace představuje tzv. šablonu standardních pracovních postupů, aby plán organizace byl plněn účinně. Celý systém funguje tak, že má jednu hlavní databázi, z níž software, tak jak je naprogramovaný, vygeneruje pro svého uživatele formulář se všemi potřebnými daty. V systému lze i vytvořit plán organizace, který systém bude aktualizovat podle vložených nových informací, zakázkách a jejich plnění.

pracovní kancelář

Přínos ERP systému

ERP systémy zvyšují podnikovou výkonnost a to sjednocením a standardizací procesů. Dále vylučují přebytečné výjimky a duplicity a umožňují opatřit přístupy k informacím v místě, tam kde je to potřeba. Vytvářejí celkovou zodpovědnost zaměstnanců, ale taktéž dokážou umožnit jejich snazší zastupitelnost. Dále zvyšují lepší využití informací organizace. Také složitost systému dokáže zlepšit logistiku tak, aby byly minimální náklady spojené s dodávkou a skladováním.