Co je vlastně Akademie věd ČR?

AV ČR sdružuje vědecké ústavy v naší zemi. Ty se zabývají zejména základním výzkumem. AV je oprávněná zakládat veřejné výzkumné instituce. Akademie věd České republiky má kolem 6,5 tisíce pracovníků, kteří jsou převážně vysokoškolsky vzdělaní, a financována je ze státního rozpočtu. Sídlo AV ČR je v Praze na Národní třídě.

V čele instituce stojí předseda, jenž je zvolen akademickým sněmem na dobu čtyř let. Současnou předsedkyní je prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc.

dna-3539309_960_720

Akademie věd České republiky zahrnuje více než padesát vědeckých ústavů, které jsou rozděleny na tři oblasti a každá z nich ještě na tři sekce:

 1. oblast věd o neživé přírodě – sekce matematiky, fyziky, informatiky; aplikované fyziky a sekce věd o Zemi
 2. oblast věd o živé přírodě a chemické vědy – sekce chemických věd; biologických a lékařských věd a sekce biologicko-ekologických věd
 3. oblast humanitních a společenských věd – sekce sociálně-ekonomických věd; historických věd a sekce humanitních a filologických věd

Které vědecké ústavy ke kterým vědám patří? To se dovíte na internetu na stránkách AV ČR, anebo na Wikipedii.

V rámci projektu Otevřená věda nabízí Akademie věd ČR roční vědecké stáže pro talentované středoškoláky. Ty probíhají ve špičkových pracovištích AV ČR, a to pod přímým vedením našich předních vědců. Stáží je mnoho, a tak jen pro ilustraci uvedeme některé z nich, které byly vypsány pro rok 2021:

 • Protonový magnetometr
 • Hledá se dialektolog
 • Filosofie Jana Patočky
 • Popularizuj vědění o společnosti
 • Fonetická stáž
 • Modelování optických vlastností zlatých nanostruktur
 • Virus hemoragického onemocnění králíků
 • Antické tradice v české kultuře, a další

Kompletní seznam stáží najdou studenti v databázi stáží v projektu Otevřená věda.

analysis-2030261_960_720

AV ČR se v projektu Otevřená věda však nevěnuje jen rozvíjení schopností a znalostí středoškoláků, ale věnuje také určitý prostor vzdělávání pedagogů přírodovědných a humanitních oborů, neboť jejich profesní rozvoj pak pomáhá dosáhnout posun ve způsobech výuky – s důrazem na experimenty a praktické využití.